งานทอดกฐินสามัคคีมหากุศล ณ วัดป่าหนองแข้ดง ต.บึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 11-10-2557 คณะเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปหินฯแกะสลัก ลาดยางถนน และโรงทาน